Pobraliśmy się! :D (w tym miejscu znajdował się zegar odliczający czas do ślubu)